Vainupea küla selts kui meie külaelu mootor on nüüdseks tegutsenud juba kaheksa suve. Just "suve" kaupa olen harjunud meie tegemisi kokku lugema, planeerima ja tehtut hindama. Möödunud aastast kaasa võtmiseks on kõige olulisem kaua oodatud kiire interneti projekti (esimene etapp) elluviimine, millega on loodud üks eeldus aastaringselt rohkem Vainupeal kohapeal olemiseks ja puhkamiseks, samuti kaugtöö tegemiseks. Interneti projekt saab aga loodetavasti juba lähikuudel jätku (teine etapp) ning valguskaabel jõuab kõigi meie küla inimesteni. Ehk saab "suvest" seeläbi juba õige pea "aasta".

Metsa matkaraja avamatk / foto: Luisa Valgiste

Nagu ikka, kes teeb, see jõuab. Järgnevalt mõned olulisemad meenutused 2021. aasta tegemistest:

  • Tulime koos kokku volbriöö, jaanipäeva ning muinastulede öö tähistamiseks
  • Vainupea küla sünnipäevalaste nimekirja koostamine ning igakuine õnnitlemine külavanema ja kogukonna liikmete poolt (ühine õnnitluskaart e-kirja teel)
Kui ei oleks meie inimesi, siis ei oleks ka meie vägevat küla. Pean oluliseks välja tuua aktiivsete kogukonna liikmete kasvu - omaalgatus on küla huvides toimetades väga teretulnud. Juurde on lisandunud ka ennast külla sisse kirjutanud inimesi. Teeb heameelt, et suhtleme omavahel julgemalt ja avatumalt. Meie inimestele läheb korda see, mis külas toimub ja ollakse valmis kaasa rääkima. Ja seda kõike pikka perspektiivi vaadates. Seeläbi oleme Haljala vallas kõige aktiivsemate külade seas.

Rohkem aktiivseid inimesi toob tihtipeale kaasa ka rohkem erinevaid ootusi, mõnikord ka päris teistmoodi mõtteid ja tegevust selles osas, mida ja kuidas peaks ellu viidama. Olen tänaseni olnud ja olen ka edaspidi valmis kuulama, arutlema ning koos leidma ühist keelt. Oleme inspiratsiooniks paljudele teistele meie ümber, olgem inspiratsiooniks ka teineteisele.

Rahulikke pühi ja teguderohket uut aastat!

Külavanem Mario Luik