Vainupea rahva tegemised ja olemised võtab suuresti kokku järgnev: meie kogukond on eeskuju andev ja kokkuhoidev, infovahetus toimub operatiivselt ja laiapõhjaliselt, seisame koos küla heakorra ja turvalisuse eest, meie nägemus küla tulevikust on koos ühiste arutelude käigus sõnastatud, räägime kaasa nii kandi kui tervikuna valla arengut puudutavates küsimustes, haldame Vainupea kabelit jätkusuutlikult ja läbimõeldult ning panustame silmapaistvalt Eesti kultuuriellu. Võime küll olla väikesed, kuid võtame ette suurelt ja teeme ka hästi ära!

Vainupea külastus

Vainupea külastus / foto: erakogu

Esile väärib tuua paljut. Näiteks eelmise aasta lõpus tegime vägeva ühistellimuse VAINUPEA tekstiga pusadele, Vainupeale jõudis taas „Kauni kodu“ tunnustus ning kevadel sai ühisel panusel paika pandud lõkkeplatsi uus palkmööbel. Kinnitasime ka küla 2020-2024 arengukava, algust sai tehtud nii Vainupea külla kiire interneti toomise kui ka uue kaasaegse puurkaevu rajamise projektidega. Üle aastate korraldasime ühise jaanipäevapeo ning esmakordselt toimus küla kodukokkade päev. Meie arvamus on tugevalt esindatud Karepa kandikogus ja ka vallavalitsuse laual. Pühakoja tulevik on jätkuvalt heades kätes – remondi- ja renoveerimistööde suurprojekti teostamisele on hoog sisse lükatud. Teater Nuutrum viis Lääne-Virumaa aasta ühisteo nominatsiooni vääriliselt kabelis läbi lavastuse „Jutt jumala õige“.

Aasta küla konkursil osalemine andis häid suuniseid, kuidas edasi liikuda. Tuleb rõhutada, et iga küla või piirkond on just täpselt oma inimeste ja nende tegemiste näoga. Ja kui midagi juba koos tehakse, siis see on väärtus omaette. Vainupeal oleme suurt rõhku pannud keskkonnaga seotud küsimustele ja tervikuna tulevikuvaate mõtestamisele. Millise küla anname üle järeltulevatele põlvedele? Kogukondliku ühistegevusega liigume suunas, kus aina enam külarahvast on tegemistesse kaasatud. Just seda vundamendi osa proovime lähiaastatel tugevdada. Mitmeid võimalusi on ka naaberküladega koostööd teha. Kindlasti saab sellelgi rindel miskit põnevat ette võetud. Pendeldame lahedasti tasakaalupunkti ümber, kus oleme koos tegusad. Teisalt saab igaüks oma olemist nautida. Kuni su küla veel elab, elad sina ka!

Mario Luik
Vainupea külavanem

Allikas: Haljala Valla Sõnumid (märts 2021)