2016. aasta sügisel sai seltsi liikme Piia Reismanni poolt ellu kutsutud "Hea naabri" algatus Vainupea külas tublide naabrite väärtustamiseks ja esiletõstmiseks. Algatuse mõte on südamest ja siiralt avaldada tänu inimesele või inimestele, kes hoolivad end ümbritsevatest kogukonna liikmetest nii läbi sõnade kui ka eelkõige läbi tegude. Nii tegi Pähklisalu talu pere esimesena sümboolse kingituse ja avaldas tunnustust oma alati abivalmis ning reipale naabrile Aliide Tarkusele, Liivoja talust.

  • 2020ndal aastal pälvis tunnustuse Lehtsalu kinnistu (Merike Rink, Raido Rink, Raimond Rink ja Laine Voikmanson) pererahvas Vanakõrtsi pererahva poolt.
  • Külavanem Mario Luik (Vanakõrtsi) tunnustas Valdek Haugast (Jõerahva kinnistult) 2021. aastal "Hea naabri" tiitliga.
  • 2022. aastal pälvisid tunnustuse: Tiit Kolde (Männimäe) - tunnustas külavanem Mario Luik koos perega (Kadi, Joosep, Otto ja Noomi) Vanakõrtsi kinnistult; Liisa Kuhhi ja Marek Bankiir perega (Muigi) - tunnustas Krista Sillar (Sillari); Joonas Oja (Salmekivi) - tunnustasid Hanuri Eiland (Salmeaia), Liisa Kuhhi perega (Muigi), Heidi Välling ja Raul Välling perega (Ilmari), Iiris ja Martti Siimann (Salmerahva).
  • 2023. aastal pälvisid tunnustuse: Liivi Sandra Arulaane (Neeme) - tunnustas Elmo Somelar; Eugen Õis (Rannakivi) - tunnustas Elmo Somelar; Riina Uukareda (Kiigemaja) - tunnustas perekond Nuutre.
Tunnustuse "Hea naaber" saab jooksvalt esitada piia@veehool.ee. Oluline on välja tuua tunnustamist väärt naabri nimi või siis kõigi pereliikmete nimed ning ka nende kinnistu nimi. Samuti tuleks paari lausega põhjendada, kuidas on naabri(t)e olemised ja tegemised korda läinud, et on peetud oluliseks tunnustust jagada.

"Head naabrid" saavad oma tunnustuse kätte iga-aastaselt septembri keskpaigas toimuval külaseltsi üldkoosolekul.