NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised.

Koosoleku päevakord:
 1. Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Muud teemad:
  • Vainupea kiire interneti projekt
  • uue puurkaevu rajamine olemasolevale veetrassile
  • ehitustegevus Vainupeal (põhimõtted, suhtlus vallavalitsusega)
  • 2021. aasta sündmuste ülevaade (COVID-19 mõjud)
  • kabeli haldamine ja parendustööd (suurprojekti hetkeseis)
  • kabeli korrapidajate graafikute täitmine (sh Teeliste Kirikud)
  • Vainupea pusade uus tellimus
  • muud jooksvad küsimused.
  Kellel ei ole võimalik koosolekul ise osaleda, saavad seda teha volitatud isiku kaudu!

  Palume koosolekul osalemise korral kanda maski ja hoida teistega viisakat distantsi. Haigusnähtude korral palume leida endale volitatud esindaja, kes saab kohapeale tulla.

  Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

  Lugupidamisega,
  Vainupea küla selts MTÜ juhatus