Postitused sildiga 'vihula'.
Mario Luik  •  13. apr, 2017

Rahvaküsitlus Vihula vallas

Seoses Vabariigi Valitsuse ettepanekuga Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks korraldatakse rahvaküsitlus Vihula vallas. Loe lisaks
Mario Luik  •  25. nov, 2016

Lahemaa mälumaastikud - üleskutse ja koosolek

Kallis Lahemaa rannarahvas! Palume Teie abi Lahemaa rannakülade ajaloolis-kultuuriliselt oluliste paikade ja pärimuspaikade kaardistamisel! Lahemaa rannakülades on kohalike kogukondade ja muuseumide eestvõttel käimas Lahemaa rannakülade kaitsekorralduslik alusuuring „Lahemaa mälumaastikud“, mille raames koostatakse külade ajaloolised õiendid, kaardistatakse kultuuriloolised paigad, kogutakse elavat kohapärimust.
Loe lisaks
Mario Luik  •  12. sept, 2016

Vainupea kabel pulmamessil "Eesti Pulmad 2017"

1. oktoobril toimub Vihula Mõisas pulmamess "Eesti Pulmad 2017".  Esmakordselt leiab pulmamessilt ka Vainupea kabelit tutvustava laua. Loe lisaks
Mario Luik  •  26. juuli, 2016

Vihula valla ühinemise teemaline rahvaküsitlus elanike seisukoha väljaselgitamiseks

Vihula Vallavolikogu ja Vihula Vallavalitsus soovivad teada valla elanike seisukohta haldusterritoriaalse reformi osas. Vihula Vallavolikogu on jätkuvalt seisukohal, et ilma rahva arvamust teadmata ei ole volikogul otsuse tegemine võimalik.
Loe lisaks
Mario Luik  •  07. juuli, 2016  1

Vainupea kabel sai kogenud sepa käe läbi uksele metallväravad

Vainupea kabel on saanud uksele väärikad sepistatud metallväravad tunnustatud sepa Heigo Jelle käe läbi. Täname kõiki annetajaid, toetajaid (sh Vihula Vallavalitsust) üle terve Eesti ning vabatahtlikke, kes on aidanud Vainupea kabeli heakorda tagada ning kelle panuse läbi on sellegi töö teostamine võimalikuks saanud. Loe lisaks
Mario Luik  •  22. juuni, 2016

Vihula vallas tegutsejate info ja kaart

Vihula Vallavalitsus on koostöös kohalike turismiettevõtete ja teenusepakkujatega koostanud ülevaatliku infotahvli ja kaardi, millega kaasa aidata toodete ja teenuste tutvustamisele Vihula vallas. Info saab erinevatele teadetahvlitele üle Vihula valla üles pandud. Loe lisaks
Mario Luik  •  19. okt, 2015

Vihula valla arengukava ja eelarve said kinnitatud

Vihula vallavolikogu on kinnitanud (08.10.2015) Vihula valla arengukava aastateks 2016-2025 ja Vihula valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019.
Loe lisaks
Mario Luik  •  01. sept, 2015

Käsil on Vihula valla arengukava aastani 2025 uuendamine

Septembrikuu jooksul arutatakse arengukava volikogu komisjonides - kogu info on avalikustatud valla kodulehel www.vihula.ee/eelnoud „Vihula valla arengukava aastani 2025 uuendamine” all. Arengukava täiendatud tekst on kättesaadav valla kantseleis ja digitaalsel kujul valla raamatukogudes. Koond kõikidest saabunud ettepanekutest koos vallavalitsuse seisukohtadega esitatakse volikogule.
Loe lisaks