Vainupea uus külavanem Mario Luik / foto: erakogu

Kui 2013. aasta lõpul Vainupea külaseltsi loomise idee tekkis ning see ka tehtud sai, siis ei osanud ma kaugemale kui paar kuud tegemisi ette mõelda. Plaanis oli tasa ja targu hakata toimetama. Tänaseks olen tänu teie kõigi panusele leidnud jätkuvat inspiratsiooni külaseltsi tegevusi eest vedada. Ja selle aja jooksul oleme koos ära teinud väga suuri asju. Nii suuri, et vahepeal jäävad väiksemad edusammud juba tähelepanust ilmagi. Proovin siinkohal omalt poolt vajalikku tasakaalu hoida.

Värskes külavanema rollis ei toimu minu jaoks asjaajamises sisuliselt suuri muudatusi. Nagu ka ka küla üldkoosolekul rääkisin, siis saab jätkatud senise visiooni poole pürgimist. Vallavalitsuse silmis ja dokumentatsioonis on vajalik positsioon kaetud. Siinkohal ei pea keegi kartma, et mees hakkab "kahel toolil" lammutama. Külaseltsi üldkoosolekud on täpselt samamoodi edaspidigi informatsiooni jagamiseks ja arutelude tõstatamiseks võimalus kõigil olla kaasatud. Eesmärk on vältida dubleerivaid teemapüstitusi ning ka otsuseid. Kasutame kõigile väärtuslikku aega mõistlikult ja lugupidavalt. Loome koos küla, kus meil kõigil on mõnus ja hea olla ning toimetada. Eeldusteks on siinkohal suhtlemine ja informatsiooni vahetamine. Ei ole ma hiromant ega suuda tulevikku ennustada. Hea kui igaühel meist on julgust pead tõsta, lahendusi välja pakkuda ja ka ise ette võtta. Igati lahe platvorm on selleks minu meelest aastatega loodud.

Külaselts esindab küla kogukonna huve. Seejuures ei ole külaseltsi liikmelisus kaasarääkimise võtmes kuidagi oluline. Minu nägemuse Vainupea kogukonnast võtab taas kokku möödunud jõulude ajal jagatud sõnum: "Ühe küla rahvas oleme me kõik. Ei ole vahet, kas elame üle jõe, ühel või teisel pool teed või merele lähemal või kaugemal, ollakse uus külaelanik või siis juba vana olija. Rõõmud ja mured olid meile nii eile kui on ka täna, homme ja ülehomme ühised. Ajas muutuvad väärtused, hoiakud ning ootused ja viisid, kuidas asju aetakse. See on paratamatu. Hoiame ikka kokku, suhtleme ja seda ka erimeelsustest sõltumata. Probleemide korral proovime ühiselt lahendusi leida. Kui vaja, siis tõstatame olulised teemad suurema auditooriumi ees. Koos oleme tugevamad. Vainupeal on mõnus olla!"

Edasi liikumiseks on vajalik määratleda Vainupea küla olemus – kas, kuhu ja kuidas täpsemalt tahame jõuda? Kas oleme ajalooline rannaküla, kus peame oluliseks rangelt miljööväärtuslikkust arvestavat arhitektuuri, keskkonna puutumatust ja kogukonna privaatsust. Nö teine äärmus on Vainupea kui kõigile avatud mitmekülgselt loodus- ja kultuuriturismi arendav kaasaegne küla, kus kasutame keskkonnast tulenevaid võimalusi maksimaalselt ära küla hüvanguks ja kogukonna liikmete huvides. Isiklikult näen sobivana suhet vastavalt 75% ja 25%. Minu jaoks on väärtus see kui hoiame oma unikaalset nägu pigem muutumatuna, kuid käime vaikselt ajaga kaasas ning tutvustame ka teistele, mida meil on kohapeal pakkuda. Millisena näed sina meie küla 10ne või 20ne aasta pärast? Siinkohal kutsun aktiivsemaid üles oma arvamust avaldama.

Minu kui külavanema seisukohalt olulisemad teemad:
 • külarahva jätkuv ühtsustunde tõstmine (ühisüritused- ja kogunemised, omavaheline vaba ja vahetu suhtlemine);
 • nö töörühmade loomine erinevate teemadega tegelemiseks (operatiivsem ja laiahaardelisem tegutsemine).
Tähtsamad tegevused küla arengu seisukohalt (ei ole lõpik loetelu ega ka kuidagi "kivisse raiutud"):
 • efektiivne ja operatiivne koostöö Haljala Vallavalitsusega;
 • küla uue arengukava koostamine ja kinnitamine külaseltsi poolt;
 • küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaarendamine (suhtlus Haljala VV`ga);
 • küla viidastamine (rannad, parklad, vaatamisväärsused, teenusepakkujad jne);
 • vaba ja turvaliselt ligipääsetava rannajoone tagamine;
 • puhtad ja hoitud metsaalused, rannajoon ning ühiskasutatavad platsid ja alad;
 • Vainupea jõge ületava rippsilla taastamine koos avalike ligipääsu teedega (RMK);
 • arhitektuuriliste ja ehituslike tingimuste sõnastamine ja kokkuleppimine uute hoonete püstitamiseks ja olemasolevate renoveerimiseks;
 • Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööde teostamine.
Toetavate tegevustena näen järgmisi (ei ole lõplik loetelu ega ka kuidagi "kivisse raiutud"):
 • küla uue sümboolika (logo) väljatöötamine;
 • Vainupea külaseltsi liitumine MTÜ Arenduskojaga.
Lõpetuseks tänan Marti, kes toimetas külavanema rollis nii hästi kui oskas ja endas jõudu leidis. Ega see teekond ei ole ühelegi külavanemale, üheski külas üle terve Eesti, meelakkumine. Teatepulka on aga selles mõttes väga hea üle võtta, et Mart on täna nii külaseltsi tegevust kui ka seeläbi minu tegemisi 100%-liselt toetamas. Head energiad on samal lainel. Loodan, et neid energiaid lisandub olemasolevate kõrvale lähiajal veelgi juurde.

Kui kellelgi on muresid või rõõme, mida on soov jagada, siis võib põhimõtteliselt igal ajal helistada (55598316) või kirjutada (marioluik (ät) gmail.com) või ka joonistada. Omalt poolt proovin nii operatiivselt kui võimalik ka vastata.