NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised.

Koosoleku päevakord:
 1. Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Vainupea küla 440 ja Vainupea kabel 130 tegevuste ja sündmuste ülevaade.
 3. Muud teemad:
  • külaseltsi juhatuse esimehe sõnavõtt
  • tiitel "Lääne-Virumaa aasta küla 2023", kandideerimine üle-eestiliselt "Aasta külaks"
  • kabeli korrapidajate graafiku täitmine (sh Teeliste Kirikud)
  • muud jooksvad küsimused
  Kellel ei ole võimalik koosolekul ise osaleda, saavad seda teha volitatud isiku kaudu!

  Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

  Lugupidamisega,
  Vainupea küla selts MTÜ juhatus

  Mario Luik
  Jaanus Nuutre
  Valdek Haugas