Keskkonnainspektsioon tuletab puhkajatele ja loodusesse minejatele meelde, et looduskaitseseadus keelab veekogude kallastel ATVde, autode, krossirataste ja muude mootorsõidukitega sõitmise. Sõita tohib ainult selleks ettenähtud teedel.

Suureliiva rand / foto: Mart Vilu

Puhkustehooajal sagenevad kõned, milles antakse Keskkonnainspektsioonile teada rannas ringi kihutavast ATVst, veepiirini sõitnud autost või muust sarnasest ranna- ja kaldakaitsenõuete rikkumisest. Osal juhtudest on tegu teadmatusega, paljudel juhtudel on see seotud ka lihtsalt hoolimatusega, teatas inspektsioon. "Arvatakse, et kui ATV on maastikusõiduk, siis see tähendab, et sellega tohibki igal pool looduses sõita," ütles keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhtivinspektor Kris Heinsoo. Näiteks oli sel kevadel Harjumaal probleem ATV-juhiga, kes sõitis Klooga ranna piiranguvööndis. Mehe enda sõnul katsetas ta oma sõiduvahendit. Tihtipeale tahetakse sõita rannale võimalikult lähedale, mistõttu on Lohusalu rannas näha lausa sissesõidetud roopad.

Veekogude puhul tuleb meeles pidada, et kõigile veekogudele on kehtestatud piiranguvöönd, mille eesmärk on kaitsta rannal või kaldal asuvaid looduskooslusi – taimestikku, linde, loomi ning säilitada puhkamisvõimalusi. Piiranguvööndi laius sõltub veekogu suurusest. Läänemere ja meie suuremate järvede – Peipsi, Pihkva, Lämmijärve ja Võrtsjärve – piiranguvöönd on 200 meetrit, üle 10 ha suurusel järvel või veehoidlal ning üle 25 km2 suuruse valgalaga jõel või ojal on see 100 meetrit, kõige väiksematel veekogudel on kalda piiranguvööndi ulatus 50 meetrit. Piiranguvööndis tohib sõita ainult selleks ettenähtud teedel. Erandiks on juhtumid, mis on seotud haljasala hooldustöödega tiheasustusalal, kalapüügiks vajaliku veesõiduki vetteviimisega või metsa- või põllumajandustöödega maatulundusmaal.

Allikas: Delfi