Avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti saab uurida kohalikust omavalitsusest ning ka RMK kodulehelt www.rmk.ee. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid! Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab Päästeameti kodulehelt või päästeala infotelefonilt 1524. Oleme hoolsad ja hoolivad!

Foto: Päästeamet (Facebook)