,,Aasta Tegija" auhind antakse füüsilisele ja/või juriidilisele isikule, kes oma töö ja tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust. Ühel aastal ei anta rohkem kui kolm ,,Aasta Tegija" auhinda. ,,Aasta Tegija" auhinna juurde kuulub tunnistus ja kaasneb ühekordne rahaline tunnustus, mis on 320 eurot. Aasta tegijateks esitatud kandidaadid 2013. aastal on meelelahutuskoht Ukulele, Raudo Oolma, Mart Vilu, MTÜ Eisma Sadam, Mare Kalmu ja Arvi Annimäe MTÜ Arma Hipoteraapia- ja Ratsakeskus, Kai Tingas, Anne Reinhold ja Mirjam Kulla.

Loe täpsemalt: Vihula valla leht (november 2013)