Lääne-Virumaa aasta sädeinimene ja vabaühendus tunnustuskonkursi hindamiskomisjonide ühise otsusena on laureaadid:

Lääne-Virumaa aasta sädeinimene 2023 Tiia Saart - Väike- Maarja vald

Tiia Saart on imetlusväärne käsitööline ja juhendaja ning Käru seltsimaja ja kohaliku kogukonna elluärataja. Tiia südameasjaks on saanud käsitöö ning sellega süvitsi minek. Pärimuskultuuris osalemist võib pidada tema elustiiliks. Samas peab ta oluliseks käsitööoskuste edasiandmist kogukonnale, innustades neid käsitööd harrastama. Tema aktiivsel eestvedamisel on Käru seltsimajas avatud kangakudumistuba, kus on täna kuued kangasteljed ja kudumas käib üle kümne naise. Tiia sõnul tuleb traditsioone ja oskusi järjepidevalt teistega jagada, leida võimalikult palju inimesi, keda selle pisikuga nakatada. Teiseks valikuks on Tiial keraamika valmistamine.

Lisaks käsitööhuvile on ta koos kogukonna aktiivsete ja ettevõtlike inimestega korda saatnud huvitavaid ettevõtmisi, mis kaugemaltki tulijaid vaimustab. Olgu selleks avatud talude päev või kodukohvikute päev, mille korraldamisse kaasab ka teisi kogukonna liikmeid. Hulgaliselt huvilisi meelitavad kohale ka teised tema korraldatud kohalikku elu elavdavad sündmused. Käru seltsimaja tegevusi tutvustatakse aktiivselt ka Käru seltsimaja Facebooki lehel. Tiia enda tegemisi kajastab FB leht. Alati särava ja sõbraliku eestvedajana oskab Tiia teisi inspireerida, innustada ja motiveerida. Tiia on tõeline kogukonna hing ja pärimuse kandja.

Lääne-Virumaa Uudised avaldas hiljuti ka Tiia Saartist artikli "Tiia Saart: ettevõtlus maal on võimalik".

Lääne-Virumaa aasta vabaühendus 2023 Vainupea küla selts - Haljala vald

Vainupea küla seltsi eestvedamisel on alates 2013. aasta 1. oktoobrist teostatud järjepidavat, läbimõeldud ning jätkusuutlikku külaelu arendamist. Kogukonna suuruseks on ligemale 250 inimest.

Vainupea küla valiti 2023. aastal "Lääne-Virumaa aasta külaks". Seega esindas Vainupea küla Lääne-Virumaad ka üle-eestilisel "Eesti aasta küla 2023" konkursil, mille raames võeti vägeva programmiga vastu hindamiskomisjon ning oma esindusega osaleti ka tiitli väljakuulutamiseks korraldatud suurel peopäeval Sadala külas.

2023. aasta oli Vainupea küla 440 ja Vainupea kabeli 130 juubeliaasta. Vainupea küla on nii Haljala vallas kui tervikuna Lääne-Virumaal olnud üheks majakaks, kes oma tegemiste ning sõnavõttude/arvamusavaldustega on inspireerinud ja julgustanud teisi kogukondi suuremalt mõtlema!

Vainupea külaselts MTÜ on teinud läbi aastate koostööd erinevate organisatsioonidega. Olnud aktiivne kaasamõtleja. Külaselts on suuresti lähtunud põhimõttest, et eelkõige oma plaanide elluviimiseks ära kasutada oma olemasolevad ressursid ning alles vajadusel proovitakse välist toetust kaasata. Seega on omavahendite abil tegutsemine olnud läbivalt au sees. Vainupea kogukond tervikuna väärib eelnevat arvesse võttes igati "Lääne-Virumaa aasta vabaühendus 2023" tiitlit!

Lääne-Virumaa Uudised tutvustas sel aastal ka Vainupea küla artiklis "Lääne-Virumaa aasta külal suuremaks kasvamise ruumi enam pole".

Aasta tervisedendajad

Aasta tervisedendajate konkursil tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks ning silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil. Aasta tervisedendajate tiitlit antakse maakonnas välja alates 2012. aastast ning laureaadid valib Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu.

Lääne-Virumaa aasta tervisetegudeks valis Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu käesoleval aastal koguni kolm laureaati, kuna 2023 on ka liikumisaasta, otsustati tunnustada lisaks eraldi tervisetegudena ka märkimisväärselt silmapaistnud tegevusi, mis olid korraldatud liikumisaasta raames terviseliikumise olulisuse fookusesse toomisel. Eraldi sooviti veel tunnustada terviseteona laste ning noorte toitlustusvaldkonna võimestajaid, kuna toitumine ja liikumine käivad käsikäes ja moodustavad koos ühe terviku.

Lääne-Virumaa aasta tervisetegu laureaadid:

Lääne-Virumaa Suusasari

Lääne-Virumaa Suusasari on 2022. aastast MTÜ Spordisarjad ja Lääne-Virumaa omavalitsuste poolt ühiselt ellu kutsutud 8-etapiline suusasari, kus etapid leiavad aset maakonna erinevatel valgustatud Terviseradadel. Lääne-Virumaa Suusasari on ellu kutsutud eesmärgiga tõsta suusatamise populaarsust ja edendada piirkonna suusaelu. Sarja eesmärgiks on propageerida sportlikke eluviise, liikumisaktiivsust ja tutvustada maakonna eriilmelisi tervise- ning suusaradu.

Trennihundid Mirjam Kuhlberg ja Grete Veedla

Mirjam Kuhlberg ja Grete Veedla on koos Rakvere Spordikeskusega kaardistanud kõik erinevad liikumisvõimalused ning osalenud igal näidistreeningul, mis Rakveres toimuvad. Kokku on kaardistatud 38 erinevat liikumisvõimalust. Igast võimalikust treeningust on koostatud tutvustav video kuhu on olnud kaasatud tuntud inimesed, kes proovivad igas videos uut liikumisvõimalust või treeningut. Tegevuse eesmärk on saada passiivsed inimesed aktiivsemaks ning inspireerida inimesi uusi liikumisvõimalusi proovima.

Lääne-Virumaa haridusasutuste kokkade võrgustiku loomine

Lääne-Virumaa haridusasutuste kokad ning haridusasutused on juba alates 2019 aastast aktiivselt teinud maakonnas selles suunas koostööd, et laste ning noorte toit oleks haridusasutustes tervist toetav. Haridusasutuste kokad kogunesid ning võrgustusid maakondlikul tasandil küll juba mitu aastat, kuid 2023 aastal otsustati ka ametlikult vastav võrgustik moodustada.

Võrgustik valis omale eestvedajad ning seadis eesmärgiks, et maakonna lastele ning noortele tagada Lääne-Virumaa haridusasutustes mitmekesine ja tervist toetav toitumine. Selleks kutsub võrgustik ellu järjepidevalt uusi tegevusi ning arendusi, et eesmärki igakülgselt saavutada.

Võrgustikul on aktiivsed eestvedajad ning võrgustik toimib motiveeritult ja kohtutakse aktiivselt nii erinevate ühistegevuste kui ka harivate koolituste raames. Lääne-Virumaa haridusasutuste kokkade võrgustiku koordinaator on Ave Holm, keda toetab igakülgselt võrgustiku töö arendamises tema samas valdkonnas tegutsev kolleeg Krista Männi. Koos moodustatakse tandem, kes oskab ja soovib särasilmil haridusasutuste kokkade võrgustikku võimestada ja ühiseid kooskäimisi ning eesmärke ellu rakendada.

Allikas: Lääne-Virumaa Uudised