OLULINE TEAVITUS (03.08.2015): Tänaseks on oma kontaktid edastanud ja seega avaldanud soovi Naabrivalvega liituda kokku 60 majapidamist/talu. See on suurepärane tulemus, milleni oleme jõudnud aktiivse teavitustöö ja näost-näkku suhtlusega kohapeal. Kontaktid on üle kontrollitud ja saadetud MTÜ Eesti Naabrivalve esindajale, kes valmistab ette vajalikke dokumente sektori loomise lepingu allkirjastamiseks. Need, kes täna liitumisest huvitatud ei olnud, saavad seda soovi korral teha ka hiljem. Hoiame jooksvalt kõiki protsessiga kursis.


Naabrivalvega liitumisel näeme küla kogukonda liitvat mõju ja turvalisema elukeskkonna teket. Naabrivalvega liitumine on vabatahtlik, kuid ootame kõigi panust ja huvi koos tegutseda. NAABRIVALVE – HOOLI, MÄRKA, REAGEERI!

Esmalt tuleb meil koguda naabrivalves osalejate nimekiri koos kontaktandmetega. Blanketi saab sektori vanema käest (või allalaadimiseks SIIT), kelleks oleme valinud Sigrid Heinlo. Kontaktandmete blankett tuleb esitada paberkandjal loodava sektori vanemale! Liitumistasu on 1 euro ja aastamaks on samuti 1 euro ühe majapidamise eest. Need tuleb tasuda loodava sektori vanema kätte! Oleme juba paljudele blanketi ja käesoleva info kohtumise teel üle andnud ning jaganud materjale postkastidesse. Samuti on info üles pandud bussipeatuse seinale ja kabeli kõrval asuvale infostendile. Tutvuge infoga ning olge aktiivsed omavahel suhtlema ja küsima!

LIITUMISE KINNITAMISE TÄHTAEG ON REEDE, 3. JUULI 2015 (uus tähtaeg 10. juuli)! SUHELGE SEKTORI VANEMAGA!

Pärast kontaktide edastamist sõlmivad Naabrivalve sektor, MTÜ Eesti Naabrivalve, kohalik politseiüksus ja kohalik omavalitsus koostöölepingu (tutvu SIIT). Naabrivalve sektori liikmetele edastatakse naabrivalves osaleja materjalid (sh üksteise kontaktandmed, millised märkisite koostatud nimekirja), naabrivalve piirkonda tähistavad tahvlid ja kleebised ning infomaterjale nõuannetega turvalisuse ja heakorra parandamiseks.

Iga sektor saab tasuta 4 suurt või 4 väikest plakatit. Naabrivalvega liitumisel saab tasuta ka kleebised uksele/aknale.

SEKTORI VANEM – Sigrid Heinlo – 5240581 – oonasixu (ät) hot.ee – SEPA TALU
LISAINFO – Mario Luik – 55598316 – marioluik (ät) gmail.com – VANAKÕRTSI TALU

Lisainfo: www.naabrivalve.ee