Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel ühendus pakub konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga. Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine. Loe lisaks siit.


Vainupea küla selts MTÜ on esitanud taotluse programmist projektile "Vainupea küla tervise- ja külapäev 2014" korraldamiseks kaasrahastuse saamiseks 2000 EUR (90%) mahus (omafinantseering ligikaudu 222,30 EUR ehk 10%). Projekti käigus on plaanis 9. augustil 2014. aastal läbi viia ühine 5km jalutuskäik ning saada erialase loengu läbi uusi teadmisi Vainupea looduskeskkonnast koos sealsete ravimtaimede tutvustuse ja loodusravi meetodite ülevaatega. Pärast antud tegevusi toimuvad küla mõttetalgud ning peetakse külapidu. Samuti on kavas kõigile pakkuda võimalust soetada küla sümboolikaga meeneid (kruusid ja külmkapimagnetid) mille valmistamiseks KOP`ist muuhulgas toetust taotletakse.

Jääme ootama positiivset projekti rahastamisotsust, mis avalikustatakse hiljemalt mai lõpuks! Kohtumiseni Vainupea küla tervise- ja külapäeval!