Üleskutse Haljala valla rahvale!

Toon siinkohal välja projekti sisu kirjelduse: 
Kõigile huvilistele loodud mõtiskluspaigad, mille rajamise käigus paigaldatakse igasse külla nii kohalikele kui ka sõpradele ja külalistele 2 valget pargipinki koos külasid tutvustavate infostendidega, annavad piirkonda liitvad ning ühtses stiilis esitlevad kohad. Ettepanek viiakse ellu Rutja, Karepa, Tidriku, Toolse, Andi, Eisma, Kiva, Vainupea ja Pajuveski külades 2021. aasta esimese poolaasta jooksul. Oluline on ära märkida, et igas külas pühendatakse pargipingid, kas mõnele konkreetsele isikule tema panuse eest külaelu arendamisse või siis markeeritakse inspireeriva sõnumiga. Infostendi eesmärk on võimalikult informatiivselt, samas kompaktselt ning visuaalselt atraktiivselt tutvustada kandi külasid ja nende kohta käivat olulisemat informatsiooni. Mõtiskluspaikade rajamisega luuakse võrgustik, mis külad ja nende kogukonnad koondab.

Projekti eesmärk: Karepa kandi külad on võtnud sihiks kogukondade ülese suhtluse edendamise tugevama identiteeditunde saavutamiseks. Ettepaneku eesmärgiks on aidata sellele kaasa läbi kõigi külade kogukondasid võrdselt kaasava ja väärtustava ühisprojekti elluviimise.

Siin täiendavat infot kaasava eelarve meetme ning meetmesse esitatud kõigi projektide kohta: VAJUTA SIIA!