Koostajad Katrin Ummik, Piret Villem ja Allar Korjas. Lugude valikul abistasid Virve Transtok, Maire Nagla, Epp Landberg, Kadi Ummik, Mart Vilu, Tiit Kullerkupp, Jaanus Nuutre ja Mario Luik. Küljendajad Allar Korjas ja Mario Luik. Esikaanel on kasutatud postkaarti Krista ja Rein Sillari erakogust. Tiraaž 100 tk. "Meie küla lauluraamat" on allalaetav SIIT.

Projekt viidi ellu kogukonna liikmete annetuste toel!

Meie küla lauluraamat Vainupea 2023