Postitused sildiga 'leader'.
Mario Luik  •  01. sept, 2015

Käsil on Vihula valla arengukava aastani 2025 uuendamine

Septembrikuu jooksul arutatakse arengukava volikogu komisjonides - kogu info on avalikustatud valla kodulehel www.vihula.ee/eelnoud „Vihula valla arengukava aastani 2025 uuendamine” all. Arengukava täiendatud tekst on kättesaadav valla kantseleis ja digitaalsel kujul valla raamatukogudes. Koond kõikidest saabunud ettepanekutest koos vallavalitsuse seisukohtadega esitatakse volikogule.
Loe lisaks