Vainupea kabel 2014
Vainupea kabel

Vainupea küla selts MTÜ (edaspidi hanke korraldaja) on 1. oktoobril 2013. aastal loodud avalikes huvides tegutsev organisatsioon. Ühingu tegevuse eesmärgiks on Vihula vallas Lääne-Viru maakonnas asuva Vainupea küla külaelu edendamine, mille saavutamiseks teos­tatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

  • Vainupea kabeli haldamine ja ümbruse korrashoidmine;
  • ajaloo ja kultuuriväärtuste kaitsmine.
Hanke korraldaja on Vihula Vallavalitsuselt (edaspidi hankija) saanud vara tasuta kasutamise lepingu alusel enda hallata Vainupea kabeli (edaspidi ka objekt). Täna on Vainu­pea kabeli aadressiga Vainupea küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond ehituslik seisund selline, kus peamiselt on probleeme tekitavateks selle vett läbilaskev katus ning puudulik ventilatsioon.

Hankija eesmärk on koostöös hanke korraldajaga teostada hiljemalt 17. oktoobriks 2014. aastal Vainupea kabelis remondi- ja renoveerimistööd ligikaudu eeldatavas maksumuses (vt tööde loetelu lisas 1) 10 000 (kümme tuhat) eurot koos käibemaksuga. selle püsimajäämise tagamiseks. Eeldatav omanikujärelvalve teenuse maksumus on ligikaudu 500 (viissada) eurot koos käibemaksuga.

Eeltoodust tulenevalt teeb Vainupea küla selts MTÜ ehitusettevõtjatele ettepaneku esitada hinnapakkumus Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööde teostamiseks vastavalt pakkumis­kutses sätestatud tingimustele.

Eeltoodust tulenevalt teeb Vainupea küla selts MTÜ ehitusettevõtjatele ettepaneku esitada hinnapakkumus Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööde omanikujärelvalve teostamiseks vastavalt pakkumis­kutses sätestatud tingimustele.

Küsimuste korral palume ühendust võtta:

Mario Luik (Vainupea küla selts MTÜ juhatuse esimees) / +372 55 598 316
Raido Rink (Vainupea küla selts MTÜ juhatuse liige) / +372 52 53 008