Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina kinnistute detailplaneeringu koosolekul tutvustab Projekteerimiskeskus OÜ detailplaneeringu lahendust (seda sama, mida Te ühe kirjaga külaelanike listi jagasite) ja mina annan ülevaate planeeringumenetluses laekunud kooskõlastustest ja arvamustest. Haljala Vallavalitsus edastas 09.01.2023 kirjaga detailplaneeringu eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks planeeringu koostamise osapooltele. Laekus Päästeameti kooskõlastus ja 11 arvamuskirja (sh Keskkonnaameti arvamus).

Haljala Vallavalitsus ei ole arvamustega arvestamise või arvestamata jätmise osas ametlikke vastuskirju veel välja saatnud. Seega on neljapäevase koosoleku eesmärk:

  • tutvustada detailplaneeringu lahendust:
  • anda ülevaade planeeringulahendusele laekunud arvamustest ja kooskõlastusest;
  • tekitada arutelu probleemsete teemade üle ning leida võimalikke lahendusi. Kõikidele arvamuskirjades toodud probleemidele ei ole võimalik lahendusi leida, kuid püüame kompromisse leida niipalju kui on võimalik.

Koosoleku tulemusena saab vald anda põhjendatud seisukohad laekunud arvamustele ning planeeringu menetlemisega edasi minna.