Hajaasustuse programmiga soovitakse tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Programmi toel on võimalik välja ehitada veesüsteem ja kanalisatsioon, teha korda koduõuele viivad juurdepääsuteed või paigaldada autonoomne elektrisüsteem.

„Meie jaoks on oluline, et elu maal püsiks ja me saaksime maaperede elukvaliteedi tõstmist toetada nii palju kui võimalik,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. Tema sõnul on programm maaperede poolt hästi vastu võetud. „Toetusmeede on varasematel aastatel olnud väga populaarne. Näiteks möödunud aastal aitasime rahastada ligi poolteist tuhat projekti, kuid taotlusi esitati tuhande võrra enamgi,“ rääkis Aab programmi senisest käekäigust.

Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Lauri Alveri sõnul tuleb taotlejatel meeles pidada, et toetust saab taotleda püsivale elukohale. „Et saada programmist toetust, peab taotleja olema toetatavasse majapidamisse hiljemalt selle aasta 1. jaanuari seisuga sisse kirjutatud ning see peab olema ka tema alaline elukoht,“ selgitas Alver taotlemise tingimusi.

Hajaasustuse programmi toetusvahenditest panustab ühe kolmandiku riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise. Sellel aastal tõuseb riigi toetus Hajaasustuse programmi 3 miljoni euroni. Programmist on võimalik saada toetust kuni 6500 eurot majapidamise kohta ja taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33 protsenti projekti maksumusest.

Möödunud aastal heaks kiidetud projekte toetas riik 2,1 miljoni euroga, omavalitsused panustasid 2,3 miljonit eurot ning toetuse saajate omafinantseering oli 2,5 miljonit eurot. Selle raha eest saavad maapered rajada 694 veesüsteemi, 647 kanalisatsioonisüsteemi, 85 juurdepääsuteed ja 1 autonoomse elektrisüsteemi.

Taotlusvoor avatakse nendes omavalitsustes, kes on valmis programmi rahastamises ja rakendamises osalema. Kohalike omavalitsuste jaoks on programmis osalemise vabatahtlik.

Programmi elluviimist korraldab ja kohalikke omavalitsusi nõustab Riigi Tugiteenuste Keskus. Toetuse andmise tingimused ning kohalike omavalitsuste kontaktisikute nimekirja leiab RTK kodulehelt ning lisainfot saab kohalike omavalitsuste kodulehtedelt.

Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus