NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised. Enne üldkoosolekut toimub kella 10.00st ühine sügisene talgupäev.

Koosoleku päevakord:
 1. Külaseltsi põhikirjas seltsi juriidilise aadressi muutmine/korrigeerimine
 2. Liikluskorraldus ja parkimine Vainupea külas
 3. Informatiivsed teemad (küsimused ja vastamine):
  • 2018. aasta suvised tegemised Vainupeal
  • EV100 "Vainupea pildid" projekti kokkuvõte
  • Munitsipaalmaa (Vainurahva kinnistu) kasutamine
  • Suureliiva ranna heakord
  • Vainupea kabeliga seotud investeeringud/taotlus/kulutused/niitmine
  • 2019. aasta tegevused ja edasised plaanid
  • järgmine üldkoosolek
  • muud jooksvad küsimused
Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

Lugupidamisega,
Vainupea küla selts MTÜ juhatus