Koosoleku päevakord:
 1. Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Seltsi uue juhatuse tegevusplaani tutvustus.
 3. Seltsi talvise hooaja tegevuste ja sündmuste ülevaade.
 4. Seltsi ja tänaseks loodud teematoimkondade 2024. aasta tegevusplaanid.
 5. Seltsi põhikirja muudatused.
 6. Muud teemad:
  • kabeli korrapidajate graafiku täitmine (sh Teeliste Kirikud)
  • küla arengukava uuendamise ettevalmistamine
  • mälestuspinkide tähistamise plaan
  • muud jooksvad küsimused
  Kellel ei ole võimalik koosolekul ise osaleda, saavad seda teha volitatud isiku kaudu!

  Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

  Lugupidamisega,
  Vainupea küla selts MTÜ juhatus

  Jaanus Nuutre
  Riina Veidenbaum
  Tiit Kolde