NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised.

Koosoleku päevakord:
 1. Seltsi 2015. aasta majandusaasta aruande revidendi ettekanne/otsus ja aruande kinnitamine.
 2. Vainupea kabeli 2016. aasta renoveerimis- ja remonditöödes kokkuleppimine.
 3. Vainupea küla arengukava aastateks 2016-2020 kinnitamine.
 4. Muud teemad:
  • kabeli korrapidajate graafiku täitmine:
   • kabeli ümbruse niitmine (juuni - september);
   • kabelis toimuvad sündmused;
   • kabeli avatud uste juuli - august) päevad.
  • muud jooksvad küsimused.
 5. Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

  Lugupidamisega,
  Vainupea küla selts MTÜ juhatus