NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised. Enne üldkoosolekut toimub kella 10.00st ühine sügisene talgupäev.

Koosoleku päevakord:
 1. Vainupea küla selts MTÜ kandidaatide ülesseadmine juhatuse liikmete ametikohtadele perioodiks 01.10.2019 – 30.09.2021
 2. Vainupea küla selts MTÜ juhatuse liikmete valimine
 3. Valimistulemuste teatavaks tegemine ja juhatuse koosseisu kinnitamine
 4. Vainupea küla selts MTÜ kandidaatide ülesseadmine juhatuse esimehe ametikohale perioodiks 01.10.2019 – 30.09.2021
 5. Vainupea küla selts MTÜ juhatuse esimehe valimine
 6. Valimistulemuste teatavaks tegemine ja juhatuse esimehe kinnitamine
 7. Vainupea küla hea tava kinnitamine
 8. Informatiivsed teemad (küsimused ja vastamine):
  • 2019. aasta tegemised (pulmad, kontserdid, külalised, Teeliste Kirikud, näitus jne)
  • Valla toetuse kasutamine 2019. aastal (Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööd)
  • Vainupea kabeli katuse renoveerimisprojekt (ettevalmistavad tegevused)
  • Taotlus valla 2020. aasta eelarvesse
  • Vainupea küla sisend Haljala valla uue üldplaneeringu koostamiseks
  • Matkaraja kulgemine läbi Vainupea küla
  • Suureliiva rand (laudtee korrastamine) ja „lamavad politseinikud“ (märgistused)
  • Sõprusseltsiga koostöö alustamine
  • Karepa kandikogu tegemiste ülevaade
  • muud jooksvad teemad ja küsimused
Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

Lugupidamisega,
Vainupea küla selts MTÜ juhatus