Koosoleku päevakord:
 1. Seltsi 2018. aasta majandusaasta aruande revisjonikomisjoni moodustamine ja kinnitamine.
 2. Vainupea kabeli 2018. aasta renoveerimis- ja remonditööde plaanide ülevaade ning vajalikes töödes ühiselt otsustamine.
 3. Seltsi 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks järgmise üldkoosoleku toimumise kuupäevas ja kella­ajas kokkuleppimine.
 4. Informatiivsed teemad (küsimused ja vastamine):
  • 2019. aasta tegemised ja sündmused Vainupeal;
  • Parkimine ja liikluskorraldus Vainupeal;
  • Ehituse teemaplaneering Vainupeal;
  • Karepa kandikogu tegevuse ülevaade (sh pädevus, tegevussuunad);
  • „Vainupea küla hea tava“ koostamine ja kinnitamine;
  • Vainupea kabeli niitjate ja korrapidajate graafikute täitmine (mai – september);
  • muud jooksvad teemad/küsimused.
Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

Lugupidamisega,
Vainupea küla selts MTÜ juhatus