Vainupeal oleme külaseltsiga toimetanud nüüd juba kolm aastat. Proovime tasa ja targu, kuid läbimõeldult ja avatud hoiakuga ajada niiöelda oma asja. Meie kogemus näitab, et inspireeriv eestvedamine, läbipaistev infovahetus ning kogukonna liikmete kaasamine aitavad meie hääle koguni üle Eesti kajama panna. Meie jaoks on olulisemad ühtehoidev külarahvas, Vainupea kabeli püsimajäämine ja rannaküla miljööväärtuslikkuse eest seismine. Tegus on meie kogukond olnud läbi aja. Külaseltsi loomisega sai see justkui vundamendi, millele hakata konkreetsemalt tulevikku üles ehitama. Ei ole ka meie pääsenud erinevate arvamuste ja ootuste põrkumisest. Teinekord nähakse küll probleeme, kuid lahendusi ei osata välja pakkuda. Oleme aga võtnud hoiaku, et mitmekülgsus rikastab kui see aitab meil edasi liikuda. Kutsume inimesi üles kaasa rääkima ning alati ka võimaluste piires panustama. Õpime iga päev uutest kogemustest, et seeläbi kogukonna huvide eest jälle natukene efektiivsemalt seista.

Ühiselt suudab rohkem, kiiremini ja edukamalt. Koos on ka lõbusam. Tegusat ja kordaminekuid täis uut aastat kõigile!

Vainupea küla selts MTÜ juhatus

Allikas: Vihula valla leht (detsember 2016)