Uue perioodi arengukava koostamise eesmärgiks on panna paika külaelu arengusuunad. Arengukava on plaanis kinnitada Vainupea küla selts MTÜ üldkoosolekul, mis toimub 12. septembril pärast külarahva ühist talgupäeva.