Pärast külaelanike ühiseid arutelusid koos Vainupea küla selts MTÜ eestvedajatega (vaata kontakte siit) selle edasise käekäigu suuna valimise järel, on toimunud mitmeid olulisi samme ja märkmist väärivaid sündmusi.

  1. Alates seltsi loomisest on seltsil 3 kuuga kokku 27 registreeritud liiget (liikmeks astumise kohta leiad info siit).
  2. Valminud on Vainupea küla koduleht www.vainupea.ee (paralleelselt jätkub Vainupea küla Facebook`i grupilehe kasutamine, mille leiad siit), mida täiendatakse jooksvalt.
  3. Seltsi juhatus on olnud suhtluses Vihula vallaga ning valla volikogu otsusega nr 26 (allikas: Vihula valla leht / detsember 2013) anti MTÜ`le Vainupea küla selts otsustuskorras tasuta kasutusse tähtajaga 10 aastat Vainupea külas asuv Vihula vallale kuuluv kinnistu „Vainupea kabel“ ning volitati vallavanem Annes Naan`i sõlmima MTÜ`ga tasuta kasutusse andmise kohta leping. Selts on võtnud eesmärgiks Vainupea kabeli korrashoiu tagamise.
  4. Seltsi eestvedamisel toimus Vainupea kabelis väga aktiivse osavõtuga 2013. aasta jõulujumalateenistus.
  5. Selts ja selle liikmed on 2014. aastal eestvedajaks mitmete ürituste toimumisel (vaata ürituste kalendrit siit).
Teguderohket uut aastat kõigile!