Olime detsembris-jaanuaris pannud kirja oma nägemused ja arvamused kandikogu tegemistest, eesmärkidest, valupunktidest, ootustest. Saadud info analüüsi põhjal esitas Mario Luik (Vainupea uus külavanem – edu talle!)  meile tabelid kokkuvõtete ja järeldustega. Meie kandi külad on väikesed – 2 kuni 44 elanikku, külad on väga erineva sotsiaalsusega ja erineva hetkeolukorraga.

Kandikogu üheks oluliseks eesmärgiks ongi saavutada üle kõikide erisuste külakogukondade liitmine. Samuti tuleb välja juurida suhtumine "põliselanikud vs sisserändajad vs suvitajad". Ainult niimoodi ja koos suudame kandiüleseid plaane ja mõtteid teoks teha. Probleeme, mida lahendada, on seinast seina ja kindlasti tuleb neid juurde. Väga oluline on, et kandikogu suhtlus vallavalitsusega oleks toimiv, operatiivne ja teineteist toetav. Usume, et augustis toimuval kandikogude ja külavanemate koolitusel saame ka sellel teemal vajalikku uut infot.

Kui seni on kandikogu koos käinud Karepa rahvamajas, siis edaspidi üritame korraldada oma kokkusaamised kandi erinevates paikades, lähtudes arutusele tuleva probleemi seotusest paigaga, vajadusest paremini tunda oma kodukanti ja olla ka ise nähtavam.

Helli Urmet
Karepa kandikogu liige

Allikas: Haljala Valla Sõnumid