Toetust saavad taotleda eraisikud ja juriidilised isikud, kes ise sideteenuseid ei osuta ning isikud:

  • kellel puudub taotlemise hetkel vähemalt 30 Mbit/s kiirusega püsiühendus;
  • kelle kasutuses olev aadressiobjekt, mille ühendamiseks toetust soovitakse, asub väljaspool linna või vallasisest linna ja see on loetletud toetusmeetme määruse https://www.riigiteataja.ee/akt/102092020001 lisas.
NB! Parima ja soodsaima lõpplahenduse saab siis, kui naabrid ja külad omavahel võimalikult palju koostööd teevad. Mida rohkem on ühest külast või piirkonnast taotlejaid, seda soodsam on hind.

Teema sisuliseks tutvustamiseks ja info võimalikult paljude inimesteni viimiseks kutsutakse külade/kantide interneti teemaga kursis olevaid esindajaid teisipäeval, 3. novembril kell 15.00 Võsule vallamajja.

Info meetme ja tingimuste kohta siin: https://www.ttja.ee/et/toetus
Vaadake kindlasti ka korduma kippuvaid küsimusi: https://www.ttja.ee/et/liitumistoetuse-taotleja-korduma-kippuvad-kusimused

Järgnevalt on näidatud kaart, kus rajatud lairiba võrk on märgitud tumesinisega. Mida kaugemale sellest joonest majapidamine jääb, seda kallim on muidugi lõpptulemus, aga tõe selguse huvides võiks kaaluda sideettevõtjalt liitumispakkumise võtmist.

Interneri lairiba kaart Haljala valla kohta 2020. aastal
Interneti lairiba kaart (Haljala Vald) / allikas: Haljala Vallavalitsus

Lisainfo EstWin baasvõrgu kohta siin: https://www.elasa.ee/kuidas-saada-toetust-kiire-interneti-pusiuhendusega-liitumiseks/

Allikas: Haljala Vallavalitsus