Vainupea küla segapakendikonteiner
Vainupea küla segapakendikonteiner


Täpsed pakendikonteineriasukohad on leitavad Haljala valla avalike jäätmejaamade ja pakendikogumiskohtade kaardirakenduses. Link asub siin: Kaardirakendus

Kõikidesse segapakendi konteineritesse võib panna puhtaid ja pestuid:

  • klaaspakendeid
  • plastikpakendeid
  • metallpakendeid
  • paber- ja papp-pakendeid
  • tetrapakendeid (kokku voldituna)

Segapakendi konteinerisse ei sobi saastunud ja määrdunud pakendid, ohtlike ainete pakendid, lehtklaas, jäätise ja kommipaberid jms. Jäätmekott, millega pakendeid pakendikonteinerisse pannakse peab olema läbipaistev.

Loodame, et segapakendikonteinereid hakatakse aktiivselt ja sihipäraselt kasutama.

Allikas: Haljala Vald