Konkursi eesmärk on saada võimalikult palju kunstiliselt heal tasemel ja huvitavaid pilte Lääne-Virumaast, sealsetest üritustest, kultuuri- ja turismiobjektidest, samuti elanikke ja külalisi kujutavaid ülesvõtteid. „Teame, et meil on suurepäraseid fotograafe nii professionaalsel kui hobipiltnike tasemel. Anname võimaluse ja julgustame kõiki aktiivselt kaasa lööma ja oma loomingule elu sisse puhuma. Ühiselt tegutsedes saame veelgi paremini oma maakonda tutvustada. Näidata kui võimas on põllumajandussektor, tootmiskompleksid. Kui kaunid on metsad, järved ja meie mõisad. Saame võimaluse näidata meie inimeste rõõmu ja sündmuste sära.“, ütles Lääne-Viru maavanem Marko Torm.

Rakvere linnus / foto: Ain Liiva

Võitjad selgitatakse välja kolmes kategoorias. Igas kategoorias antakse välja kolm auhinda. Lisaks selgitatakse välja eripreemia „Ehedus“ laureaat.

I kategooria – loodusvaated (kõik aastaajad, rannikualad, metsad, põllud jne)
II kategooria – objektid (kultuuri- ja turismiobjektid, mõisad, haridus- ja sotsiaalobjektid, ettevõtlusobjektid jne)
III kategooria – inimesed erinevates tegevustes (tantsimas, suusatamas jne)

Fotod peavad olema idenfitseeritavad Lääne-Virumaaga. Võistlusfoto peab olema värviline ja hea kvaliteediga, et seda oleks võimalik vähemalt A4 formaadis välja trükkida (resolutsioon soovitavalt min 180 dpi, suurus 2048×1536 pikslit). Esitatud töö ei tohi olla digitaalselt töödeldud, va minimaalne kontrastsuse, heleduse ja värvikorrektsioon ning teravustamine. Lubatud on foto vähene lõikamine. Fotodel ei ole lubatud elementide kustutamine või asendamine ning see ei tohi olla mitmest pildist kokku pandud. Esitada ei tohi ka digitaalselt kokku kleebitud panoraame. Filmile pildistatud või lõigatud panoraamid on lubatud. Iga autor tohib konkursile esitada piiramata arvul töid. Fotosid võib konkursile esitada ainult autor ise.

Töid saab konkursile esitada alates 4. aprillist kuni 24. aprillini, saates need meiliaadressile kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee. Iga foto edastamisel tuleb märkida autori kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi; aadress; telefon; e-post; foto pealkiri ja koht (näiteks küla, alevi või linna nimi), kus foto on tehtud, lisaks ka kategooria, milles võisteldakse. Foto saatja vastutab esitatud fotode autorluse ning esitatud andmete õigsuse eest.

Fotosid hindavad Virumaa Teataja peatoimetaja Aarne Mäe, fotograaf Marianne Loorents, Kuulutaja peatoimetaja Katrin Kivi, Lääne-Viru Maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Kristel Kitsing ning Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi.

Saadetud töödest valib žürii välja parimad fotod, mille autoreid premeeritakse Lääne-Viru Maavalitsuse ja toetajate auhindadega. Väljapaistvamate tööde ja võitjate pidulik koosviibimine toimub 6. mail kell 13.00 maavalitsuse saalis. Kõik konkursile esitatud fotod koos autorite nimedega avaldatakse maavalitsuse kodulehel 2 nädala jooksul peale fotode esitamise tähtaega. Võitjate nimed ja fotod avaldatakse www.virumaateataja.ee lehel.

Konkursi järgselt on korraldajal õigus tasuta heaperemehelikult kasutada ja levitada esitatud töid Lääne-Viru maakonna tutvustamisel, turunduses Eestis ja väljaspool Eestit, konkursikogumikes ja meediaväljaannetes koos autori nime ära toomisega, va juhul, kui formaat seda ei võimalda. Toetajatel on õigus tasuta kasutada auhinnatud töid Eesti piires trükimeedias (kalender, reklaam vms) koos autori nime ära toomisega.

Parimate soovidega
Kristel Kitsing
avalike suhete peaspetsialist
Lääne-Viru Maavalitsus
Tel +372 32 58 007/ +372 5349 9629
kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee
http://laane-viru.maavalitsus.ee