Kodukandi juhatuse liikme Tanel Talve sõnul on külaliikumise üle-Eestiline võrgustik oma 25 aastase
tegutsemise jooksul andnud olulise panuse kogukondliku ühise tegutsemise mõtteviisi juurutamisse. “Aasta küla konkursi eesmark on avaldada avalikku tunnustust Eesti küladele tulemusliku tegutsemise eest, jagada laiemalt häid kogukonna toimise praktikaid, aidata kaasa maaelu positiivse maine kasvule ning teadvustada Eesti üldsusele maa- ja kulaelu olulisust,” ütles Talve. Kuna Kodukant on oma tegevuses alati kaasas käinud ühiskondlike arengutega, siis on Aasta küla valimisel seekord olulisemal kohal ka piirkonna valmisolek kriisideks ning turvalisus.

Aasta küla projektijuht Anneli Kana märkis, et hindamiskomisjoni kuulub lisaks Riigikogu esimehele
esindajad ka Maaeluministeeriumist, Eesti Leader Liidust, Maaeluvõrgustikust, Eesti Linnade ja Valdade Liidust ja Eesti Maaturismi Ühingust, lisaks Eesti Külaliikumise Kodukant liikmeskonna esindaja ning eelmise Aasta küla esindaja. Kana sõnul on hindamisel oluline nähtav kogukonna positiivne areng ja omavaheline koostöö viimase kolme aasta jooksul. Samuti külaarenduslike ja kogukonda liitvate tegevuste edukas algatamine ja elluviimine, tulemuslik koostöö kohaliku omavalitsusega ja piirkonnas toimetavate ettevõtjate ja teiste vabaühendustega. Anneli Kana rõhutas ka avatust, tuntust ja positiivset mainet maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil ning uuenduslike ja nutikate lahenduste rakendamist oma elukeskkonna arendamisel.

Hindamiskomisjoni liikmed koostavad individuaalselt ja teineteisest sõltumatult oma paremusjärjestuse esmalt kandidaatide poolt esitatud ankeetide ja seejärel kohapealse külastuse põhjal. Aasta küla aunimetuse saab kahe vooru tulemusel enim punkte saanud kandidaat. Konkursi võitja saab Kodukandi poolt vastava aukirja, mälestuseseme ning rahalise stipendiumi 1500 eurot. Hindamiskomisjoni liikmed või kaasatud partnerid võivad välja anda täiendavaid eriauhindasid.
Hindamiskomisjon on oma tööd alustanud ja tutvumas kirjalike ankeetidega. Külade külastused toimuvad juulikuus. Aasta kula kuulutatakse avalikult välja Kodukandi korraldatud pidulikul sündmusel 19. augustil Sadala külaplatsil Jõgevamaal.

Aasta küla nominendid ja lisainformatsioon: www.kodukant.ee