Möödunud aastal alustas külaselts annetajate abiga esimest etappi Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistöödest. Tänaseks on plaanitust varem õnnestunud juba ka teine etapp läbida – juuni keskpaigaks korrastati suures osas väsinud kabeli põrand, värskendati osaliselt kobrutava värviga seinad ning parendati täiendavalt katust läänepoolse seina veekahjustuste vältimiseks.

Vainupea kabel
Vainupea kabel / foto: Mario Luik

Tööd viis seegi kord läbi Oto Ehitus OÜ ning omanikujärelvalvet teostas Reiska PA OÜ. Vainupea küla selts tänab koostööpartnereid ja oma panuse andnud seltsi liikmeid suurepärase – operatiivse, kaasamõtleva, vastutuleliku – koostöö eest! Projekti rahastati kabelile tehtud sihtotstarbeliste annetuste ning Vihula Vallavalitsuse poolt 2015. aastaks eraldatud investeeringutoetuse abil. Samas on annetused jätkuvalt kabelile oodatud, et saaksime teostamist vajavate töödega edasi liikuda: sh vajab parandamist kabeli uks, tuleval (või ülejärgmisel) aastal on plaanis toetusraha kaasabil renoveerida kabelit ümbritsev kiviaed, kabeli katus vajab jooksvalt remontimist (kahjuks esineb suurte vihmasadude korral kohati lekkeid), põranda niiskuskahjustuste vältimiseks tuleb selle õhutamiseks vundamenti puurida õhutusavad, altariosa vajab täies mahus seinte korrastamist ja maalritöid. Annetused palume teha Vainupea küla selts MTÜ arveldusarvele: EE392200221058315555 (Swedbank), selgitus: ees- ja perenimi, Vainupea kabelile.

Vainupea kabel
Vainupea kabel / foto: Mario Luik

Taas värskema ilmega kabelit on kõigil huvilistel võimalik uudistama tulla juba pühapäeval 5. juulil, kui algusega kell 14.00 annab rannakabelis tasuta kontserdi Kadrina Segakoor. Lisaks on käesoleva aasta juulis ja augustis Vainupea kabelis Teeliste Kirikud 2015 raames pühapäeviti kell 12.00-15.00 avatud uste päevad ning mitmed teisedki artistid lähikuudel üles astumas. Lisainfo leiab jooksvalt meie kodulehelt.

Vaata pildigaleriid värskema ilme saanud kabelist SIIT.