Postitused sildiga 'viru-nigula vald'.
Mario Luik  •  01. dets, 2021

Viru-Nigula Segakoori talvekontsert Vainupeal

Ootame sõpru lähemalt ja kaugemalt laupäeval, 18. detsembril kell 18.00 Vainupea kabelis toimuvale tasuta osavõtuga talvekontserdile! Loe lisaks
Mario Luik  •  24. mai, 2021

Külavanem - privileeg või kohustus? (Viru-Nigula Valla Teataja)

Kas teadsite, et Viru-Nigula vallas ei ole mitte ühtegi külavanemat? Tänase seisuga on meie vallas 43 küla, kus elab kokku 1299 inimest. Suurim küla on Rannu 123 elanikuga; väikseim aga Pärna, kus elanikke 4. Külade keskmine rahvaarv on ca 31. Külavanemate arv aga 0.

Meil on olemas vanemate valimist reguleeriv ja seadustav õigusakt — külavanema statuut, mis jõustus 2020. a alguses, aga ei ole veel piisavat kandepinda leidnud. See määrus näeb ette külavanema valimise korra, nõuded kandidaadile ning õigused ja kohustused volituste kestuse perioodil. Antud määrus defineerib, et „Külavanem on ühe või mitme küla elanike ja nende ühiste huvide esindaja, kes on valitud hääleõiguslike külaelanike poolt statuudi alusel ning juhindub oma tegevuses küla(de) ühistest huvidest ja seisukohtadest. Külavanem on kohaliku omavalitsuse ametlikult tunnustatud kontaktisik ja koostööpartner küla(de)s." (Viru-Nigula valla külavanema statuut, 2020)

Võrdluseks eelnevale statistikale on meie naabritel Haljala vallas külasid 72 ning neid esindavaid vanemaid tervelt 34. Muljetavaldav eeskuju! Sestap uurisimegi, kuidas neil selle külavanemate-asjaga lood täpsemalt on. Oma sisevaadet oli lahkelt nõus jagama Vainupea häälekandja Mario Luik. Loodame väga, et ehk see kirjutis sütitab ka meie valla külades ja kogukondades mõne sädeme, mis lööb lõkkele ning leiame üles ka oma esimese külavanema. Loe lisaks