Selts

Vainupea küla selts MTÜ on 01.10.2013 loodud vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides tegutsev organisatsioon.  Ühingu tegevuse eesmärgiks on Vainupea küla külaelu edendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
 • Vainupea küla heakorra tagamine võimaluste piires;
 • ühingu liikmete vahelise sotsiaalse läbikäimise arendamine ja soodustamine;
 • teavitustegevused;
 • rahvusvahelised tegevused;
 • külaelanike vaba aja organiseerimine;
 • kirjastustegevus;
 • omaalgatuslikele projektidele rahastusvõimaluste otsimine;
 • Vainupea kabeli haldamine ja ümbruse korrashoidmine;
 • keskkonnahoidlike eluviiside propageerimine;
 • ajaloo ja kultuuriväärtuste kaitsmine;
 • külaliikumise tutvustamine.
Vainupea küla selts MTÜ kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

Kevadtalgud 2016. aastal / foto: Kadi Ummik