Postitused sildiga 'käsmu sadam'.
Mario Luik  •  24. sept, 2014

Käsmu sadama ehitus

Valminud on Vihula vallas koostatava Käsmu sadama detailplaneeringu eskiis ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm. Loe lisaks